Prijavite se na Tiskara.info

  Županija:
  Grad:
  Kvart:
  Naziv:
  Ključne riječi:
  Web:
  Adresa:
  Mobitel:
  Telefon:
  Fax:
  E-mail:
  Kratki opis:
  Dugi opis:
  Napomene:
  Djelatnosti:


     
 

  Slažem se s objavom prijavljene tiskare na stranici Tiskara.info u trajanju od jedne godine sa cijenom od 600,00 kn + PDV. Račun ću platiti u roku tri dana od primanja.

   
   
   

Unesite naziv tiskare ili pojam:

Županije:

Gradovi:

Četvrti:

Djelatnosti:

    


  uvez     poslovna mapa     plakat         majice     ambalaža     oslikavanje vozila     memorandum       knjiga vrste tiska  oslikavanje izloga     kape  brošura     tampon tisak     kartice     prijava tiskare  kuverta     tisak     katalog    termo tisak  digitalni tisak     sitotisak  papir     kutija     plastifikacija  offset  mesh     pozivnica