Art Studio

Adresa: Siget 11
Grad: Zagreb
Telefon:
Mobitel:
Fax:
E-mail: termotisakartstudio@email.htnet.hr
Web: http://termotisak.netfirms.com
Posjeta: 8896


 
  Twitter Facebook 

Obrtničkom djelatnošću se bavimo od 29.11.1995. godine, kada je u obrtnom registru registriran obrt pod nazivom "Trgovina na malo i posredovanje u trgovini "DIĐI" sa sjedištem u Zagrebu,na adresi Siget11.

Prvobitno je obrt registriran za prodaju i posredovanje artikala te je kao takav poslovao sve do 1999. godine.Prema interesu kupaca za što jednostavnijim načinom odijevanja te zahtjevima i prijedlozima, a prateći trendove u svijetu izvršena je doregistracija obrta za završnu TERMIČKU obradu aplikacijskih proizvoda.

U tom razdoblju započeta je reorganizacija poslovnih ciljeva, nabavka i modernizacija opreme te sve pripreme kako bi mogli poslovati kao specijalizirani obrt sa novim djelatnostima.

Od 24.07.2002. izvršena je promjena naziva obrta u "TERMOTISAK ART STUDIO" te su u obrtnom registru upisane nove djelatnosti:

- grafička obrada i priprema

- informatičke usluge

- tisak i djelatnosti vezane uz tiskarske forme

- tisak na sve vrste materijala

Tako da je sada moguće izabrati, naručiti prema vlastitoj zamisli motive koji se mogu termičkom obradom oslikati na razne aplikacijske proizvode ( tekstil, kape, šalice, kalendare, satove, zastavice i ostalo).
 

Unesite naziv tiskare ili pojam:

Županije:

Gradovi:

Četvrti:

Djelatnosti:

    


  uvez     poslovna mapa     plakat         majice     ambalaža     oslikavanje vozila     memorandum       knjiga vrste tiska  oslikavanje izloga     kape  brošura     tampon tisak     kartice     prijava tiskare  kuverta     tisak     katalog    termo tisak  digitalni tisak     sitotisak  papir     kutija     plastifikacija  offset  mesh     pozivnica